Ecoturism

« Înapoi

Ecoturism

Ecoturismul poate fi o formă de protecție a naturii, a speciilor și habitatelor de interes comunitar. Aceasta implică observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură. Asociația Munţii Făgăraş susține și încurajează dezvoltarea turismului durabil prin conservarea și protejarea speciilor și habitatelor de interes comunitar, conștientizarea comunităților locale și a turiștilor cu privire la specificul Natura 2000. Siturile Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş prezintă toate atuurile dezvoltării comunităţilor loale pentru un turism sustenabil.
Oportunităţile operatorilor economici din zona montană (pensiuni agroturistice, cabane, hoteluri etc) aflaţi în perimetrul siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş sunt nenumărate şi ar trebui să vizeze dezvoltarea unui management corespunzător  care să îmbine creşterea numărului de turişti cu conservarea şi protecţia naturii.