Materiale informative

Activităţi

PRINCIPALELE PROBLEME ŞI AMENINŢĂRI PRIVIND CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII SUNT:
 • Lipsa studiilor de specialitate.
 • Lipsa planului de management integrat
 • Grad scăzut de informare şi conştientizare a comunităţilor locale şi a altor factori interesaţi cu privire la importanţa conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar. 
 • Capacitate instituţională scăzută a structurii de administrare a siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş.
 
Activitățile din cadrul proiectului sunt grupate pentru rezolvarea amenințărilor generate de aceste probleme în felul următor:
1. Activități privind lipsa studiilor de specialitate și lipsa planului de management integrat:
- Elaborarea şi actualizarea continuă a bazei de date electronice necesare pentru elaborarea planului de management integrat al SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş
- Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş şi stabilirea măsurilor de management specifice
- Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor neforestiere de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş şi stabilirea măsurilor de management specifice
- Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş şi stabilirea măsurilor de management
- Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a faunei de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş şi stabilirea măsurilor de management specifice
- Evaluarea populaţiilor speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul SPA Piemontul Făgăraş, evaluarea stării de conservare şi stabilirea măsurilor de management specifice
- Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş
Procedura specifică de avizare/aprobare a planului de management integrat al siturilor Natura 2000 SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş
 
2. Activități privind creșterea gradul scăzut de informare şi conştientizare a comunităţilor locale şi a altor factori interesaţi cu privire la importanţa conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar:
- Implementarea planului de comunicare pentru promovarea SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş în vederea creşterii nivelului de conştientizare a principalilor factori interesaţi prin:
 • Organizarea de acţiuni de conştientizare pentru comunităţile locale din perimetrul SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş
 • Organizarea de activități de conştientizare pentru elevii de gimnaziu din perimetrul SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş 
 • Organizarea de grupuri de lucru în vederea elaborării planului de management integrat al SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş 
 • Elaborarea unor clipuri cu speciile și habitatele de interes comunitar din cadrul SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş, realizarea de panouri de informare pentru amplasarea lor în localităţile din perimetrul SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş 
 • Organizarea conferinţei "Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş 
 
- Activităţi de informare privind proiectul şi rezultatele acestuia prin:
 • Activităţi de informare privind implementarea proiectului, prin crearea unei pagini web a proiectului 
 • Activităţi de informare privind proiectul și rezultatele acestuia prin comunicate şi articole de presă 
 • Activitati de informare privind proiectul și rezultatele acestuia prin realizarea a 2 conferinţe de presă la nivelul fiecărui judeţ din aria proiectului 
 
3. Activități privind mărirea capacității instituţionale scăzute a structurii de administrare a siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş:
 
- Organizarea de sesiuni de instruire pentru creşterea competenţelor personalului din structura de management a SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş prin:
 • Instruirea personalului structurii de administrare a SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş în managementul ariilor naturale protejate
 • Instruirea personalului structurii de administrare a SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş în domeniul comunicării şi al gestionării conflictelor
 • Instruirea personalului structurii de administrare a SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş în domeniul monitorizării habitatelor şi speciilor
 • Instruirea personalului structurii de administrare a SCI Munţii Făgăraş şi SPA Piemontul Făgăraş în domeniul tehnicilor de interpretare a naturii
 • Curs de instruire a rangerilor – noţiuni de bază