Despre asociatie

Asociația Munții Făgăraș, cu sediul social în Rășinari, str. Octavian Goga nr. 1687, jud. Sibiu, este o organizație de persoane fizice, neguvernamentală, autonomă și apolitică, cu scop nepatrimonial, înființată în temeiul O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu personalitate juridică.
Scopul asociației este promovarea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural în vederea îmbunătățirii calității mediului și a standardelor de viață.
Obiectivele asociației sunt:
a) menținerea și îmbunătățirea statutului de conservare a habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de inters comunitar și național;
b) elaborarea și implementarea de proiecte ce vizează protecția mediului;
c) sprijinirea structurilor de administrare și a custozilor în vederea îmbunătățirii managementului ariilor naturale protejate;
d) cooperarea cu instituții și autorități publice locale și centrale, precum și cu asociații și fundații, în domeniul protecției mediului, prin identificarea și promovarea de măsuri de diminuare a impactului negativ asupra mediului, de reducere a efectelor schimbărilor climatice etc.;
e) încurajarea menținerii practicilor și cunoștințelor tradiționale locale în valorificarea resurselor naturale, în beneficiul comunităților locale;
f) sprijinirea dezvoltării durabile prin identificarea și promovarea de măsuri ce contribuie la conservarea patrimoniului natural;
g) educarea ecologică și informarea publicului în domeniul protecției mediului;
h) atragerea și implicarea societății civile în activități de voluntariat specifice protecției mediului;
i) instruirea și formarea factorilor interesați în domeniul protecției mediului;
j) participarea la procesul de consultare privind cadrul legislativ din domeniul protecției mediului.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociația Munții Făgăraș a implementat proiectul "Managementul integrat al siturilor Natura 2000 SCI Munții Făgăraș și SPA Piemontul Făgăraș".