Materiale informative

Educaţie Ecologica

În vederea creșterii nivelului de conștientizare în cadrul proiectului se organizează două tipuri de acțiuni de educație ecologică (Caravana Naturii și activități de conștientizare pe teren) pentru elevii de gimnaziu din perimetrul SCI Munții Făgăraș și SPA Piemontul Făgăraș
 Acțiunile se desășoară după următorul grafic:
1. Caravana naturii :
  • Natura 2000 și oamenii 
  • Micul Ranger în Munții și Piemontrul Făgăraș 
  • Cum să protejăm natura în Munții Făgăraș 
  • Regulile de bună purtare în siturile Natura 2000 
Caravanele trec prin toate localităţile din interiorul celor două situri Natura 2000 acoperind astfel cele 57 de şcoli (cf. Direcţiilor Judeţene de Statistică). Elevii vor fi informaţi şi conştientizaţi cu privire la necesitatea conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar prin jocuri, teatru pentru copii şi tombolă cu premii. Estimăm că vor beneficia de informare şi conştientizare un număr de aproximativ 3.000 de elevi .
2. Acțiuni de conștientizare pe teren (15 activități pe toată durata proiectului)
Selectarea elevilor se face prin intermediul Caravanei Naturii prin organizarea unui concurs legat de specificul siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş la nivelul fiecăruia dintre cele 4 judeţe pe care se întind siturile Natura 2000. Fiind organizate sub forma unor excursii cu grupe de câte 20 de elevi, cursurile vor fi atrăgătoare urmărind ca prin joc şi activităţi non-formale elevii să își însuşească noţiunile şi informaţiile esenţiale legate de: recunoaştere de specii, informaţii despre atribuţiile unui ranger junior, precum şi identificarea de probleme de mediu (deşeuri, poluarea apei etc). 
Aceste activităţi  au rolul de informare şi conştientizare a elevilor din ciclul gimnazial cu privire la temele majore ale programului Natura 2000: conservarea naturii, comportamentul în siturile Natura 2000, speciile şi habitatele importante, beneficii ariilor protejate pentru comunitate.