Administrare

Administrația siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș (AMFPF) are în administrare situl de importanță comunitară Munții Făgăraș (SCI Munții Făgăraș) cu o suprafață de 198.495 ha. De asemenea, AMFPF are în administrare și aria de protecție specială avifaunistică Piemontul Făgăraș cu o suprafață de 71.256 ha. 
Administrarea celor doua situri se face pe baza unui contract de administrare. Contractul stabilește, printre altele, următoarele atribuții pentru AMFPF:
- să administreze aria naturală protejată în acord cu prevederile legale în vigoare, cu planul de management și cu regulamentul ariei naturale protejate
- să sprijine dezvoltarea durabilă a întregii zone prin măsuri ce contribuie la conservarea patrimoniului natural încredințat
- să promoveze acțiuni de conștientizare și informare a populației locale cu privire la necesitatea protecției naturii și la rolul ariilor naturale protejate
- să contribuie la monitorizarea speciilor și habitatelor de interes national și comunitar, precum și la cartarea habitatelor și speciilor.