Obiective

 

Siturile Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş se întind pe o suprafață foarte mare (suprafaţa intersectată este de 243.660 ha), se remarcă prin numărul mare de arii naturale protejate de interes naţional din interiorul sitului de importanţă comunitară Munţii Făgăraş (17 arii naturale protejate cu o pondere de 14,8% din suprafaţa sitului), precum şi prin numărul ridicat de tipuri de habitate şi specii de interes comunitar şi protectiv din interiorul celor două situri Natura 2000 (27 de tipuri de habitate de interes comunitar, cu o pondere de 88,8% din suprafaţa SCI Munţii Făgăraş, dintre care cinci prioritare, 33 de specii de animale şi plante de interes comunitar la nivelul SCI Munţii Făgăraş, 25 de specii de păsări de interes comunitar la nivelul SPA Piemontul Făgăraş, peste 300 de specii de plante şi animale de interes protectiv – endemice, periclitate, rare, vulnerabile – în interiorul SCI Munţii Făgăraş.
Prin urmare, proiectul vizează dezvoltarea premiselor aplicării unui management eficient în vederea menţinerii, respectiv îmbunătăţirii statutului de conservare al speciilor şi habitatelor de interes comunitar din interiorul siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş.
În acest sens se urmăresc următoarele obiectivele specifice
  • Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, în vederea elaborării şi implementării unui plan de management integrat eficient;
  • Elaborarea transparentă şi participativă a planului de management integrat al siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş;
  • Informarea, conştientizarea şi consultarea comunităţilor locale şi a altor factori interesaţi cu privire la importanţa conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar, în vederea elaborării şi aplicării planului de management integrat;
  • Instruirea şi creşterea capacităţii instituţionale a administratorilor siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş, în vederea aplicării unui management integrat eficient.