Proiect POS MEDIU

Administraţia Natura 2000 a siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș, în parteneriat cu Asociația Munții Făgăraș, derulează proiectul "Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș", prin POS Mediu, Axa - 4 grant de Protecție a Mediului.