Proiecte

Asociația Munții Făgăraș a implementat proiectul  "Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș" finanțat prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" 2007-2013, Axa prioritară 4 - Sector protecția naturii.